THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHỦ NHIỆM MAKERSPACE – HÀ NỘI

Bạn có đang quan tâm về Giáo Dục và đặc biệt hơn là lĩnh vực giáo dục STEM. Học viện giáo dục công nghệ Happy Kids trụ sở Hà Nội đang cần tuyển gấp vị trí Chủ Nhiệm Makerspace 📌Nhiệm...

<?= the_title(); ?>

Học sinh của kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0

Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, mọi học sinh đại học đều phải làm chủ nội dung hàn lâm cơ bản về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển...

© 2017 Copyright by Happy Kids. All rights reserved

097.337.5566